Toimintasuunnitelma

RHRA – Riihimäen Hot Rod Association

RHRA:n toiminnasta tiedotetaan tässä sivustossa (www.rhra.fi) sekä jäsenistön sähköpostilistalla. Katso lisää toiminnasta Tapahtumia-sivulta.

blanco10

TOIMINNAN JOHTO

Yhdistystä johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenistö koostuu varsinaisista jäsenistä ja kannatusjäsenistä. Yhdistyksen toiminnan viriämisestä pyritään tiedottamaan entisiä jäseniä sekä ohjaamaan näitä ja seutukunnalla asuvia muita autoharrastajia yhdistyksen jäseniksi.

KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset ovat keväällä ja syksyllä, ylimääräisiä jäsenkokouksia pidetään tarvittaessa.

TOIMINTA

•  Yhdistys tiedottaa tapahtumista ja kokoontumisista Internet-sivuilla www.rhra.fi.
• Johtokunta  selvittää vaihtoehtoja kesäkauden säännölliseksi kokoontumispaikaksi.
• Yhdistys pyrkii järjestämään kesäkaudella kerran kuukaudessa yhteisen cruisingin lähiseudulla. Ideoita kohteista ja ajoreiteistä toivotaan jäseniltä.
• Yhdistys voi järjestää jäsenille tapahtumapäiviä, jossa on mahdollisuus tavata muita harrastajia ja viettää aikaa yhdessä.
• Yhdistys pyrkii kehittämään yhteistyötä kaupungin ja lähikuntien sekä yhdistysten ja yritysten kanssa.

TIEDOTTAMINEN JA MUU JULKAISUTOIMINTA

• Yhdistys ylläpitää www-sivuja osoitteessa www.rhra.fi. Vasta avattua sivustoa kehitetään edelleen ja juttuja ja kuvia pyydetään jäsenistöltä. Yhdistys voi myös myydä Internet-sivuilta mainostilaa.
• Yhdistys pitää yhteyttä jäseniin sähköpostiviestein. Jokainen jäsen vastaa itse ajan tasalla olevan sähköpostiosoitteen toimittamisesta johtokunnalle.
• Tarvittaessa yhdistys markkinoi ja mainostaa toimintaansa tarpeellisissa julkaisuissa ja medioissa.