Rekisteriseloste

RHRA – Riihimäen Hot Rod Association

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

blanco10

logo-shadow21 Rekisterin nimi
RHRA:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Yhdistyksen nimi: Riihimäen Hot Rod Association RHRA ry.
Verkkosivut: www.rhra.fi
Rekisteristä vastaa yhdistyksen kokouksen nimeämä johtokunta sekä nimetty jäsensihteeri. Henkilö- ja yhteystiedot julkaistaan ajanmukaisina yhdistyksen verkkosivuilla www.rhra.fi. Sähköposti: johtokunta@rhra.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset, jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenen oman ilmoituksen mukaisesti seuraavat tiedot:
– Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
– Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
– Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
– Lisätiedot (oma kalusto tms.)

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri säilytetään tiedostomuotoisena puheenjohtajalla ja jäsensihteerillä. Yhdistys ja vastuuhenkilöt huolehtivat tietoturvan säilymisestä.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.