Sähköinen kysely

Koostetta RHRA:n sähköisestä kyselystä

Loppuvuodesta järjestettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi joulukuun puoliväliin menessä 35 henkilöä. RHRA kiittää palautteista! Kooste nimettömistä vastauksista löytyy täältä pdf-tiedostona.

Kaikien vastanneiden kesken arvottiin kaksi lahjakorttia OBelix-ravintolaan. Lahjakortit on postitettu voittajille.

Kysely on edelleen olemassa, ja sitä kautta voi laittaa vastauksia, mielipiteitä ja muita ajatuksia yhdistykselle.

Kooste vastauksista
Avaa kysely tästä